Edu Akadeemia 6 õppetundi vabatahtlike kaasamisest Wealth Forumil

31/01/2016

Tavaliselt on Edu Akadeemia vabatahtlike meeskonnas 5-8 liiget, kuid Wealth Forumil oli vabatahtlikke lausa 70! Panime kirja 6 kõige olulisemat õppetundi, mida vabatahtlike kaasamisest ja nendega töötamisest saime.

WEB_20151027-_MG_1660

Wealth forumi vabatahtlike tiim. Foto: Milla Kuhto Photography

“Edu Akadeemia üritusi ei oleks ilma vabatahtliketa. Just nende energia on see, mis loob osalejatele hea tunde koolituselt lahkudes,” ütleb Edu Akadeemia üks asutaja ning vabatahtlike juht Kadri Kaljumets. Naise sõnul oli 2015. aasta oktoobris Saku Suurhallis korraldatud Wealth Forumi 70-liikmelise vabatahtlike tiimi juhtimine väljakutsuv, kuid väga põnev ja arendav kogemus.

Õppetund 1: vabatahtlikud on motiveeritumad, kui teema neid kõnetab

Kogemustele tuginedes teab Kadri, et inimestel on soov kaasa lüüa projektides, kus nad tunnevad, et saavad maailmale midagi tagasi anda ja teisi inimesi aidata. “Vabatahtlikud tahavad tunda, et muudavad midagi paremaks ja et nende tegevus on oluline,” teab ta.

Edu Akadeemia koolitustel käib palju aktiivseid inimesi ja kui nad tänu koolitusele on saanud oma elus midagi paremaks muuta, siis on soov ka tagasi panustada. “Päris palju võetakse ise meiega ühendust ja avaldatakse soovi tulla vabatahtlikuks,” on Kadri rõõmus.

Õppetund 2: vabatahtlikke tuleb usaldada

Tõenäoliselt on paljud ettevõtjad kogenud, et teiste usaldamine võib olla suur väljakutse. Kadri toob välja, et vabatahtlikke kaasates on kõige alus vastutuse andmine ja luba neil endil otsustada. “Wealth Forumi meeskonnaga panime juba esimesel koosolekul paika tiimi aukoodeksi. Selle kõige olulisem punkt oli õigus ja julgus ise tegutseda ning otsustada ja muidugi pärast vastutada,” ütleb ta. Vabatahtlike tiimil olid vastutusrikkad ülesanded ja nad said nendega Kadri hinnangul suurepäraselt hakkama.

Õppetund 3: inimesed tahavad teada oma rolle tiimis

Nagu palgatöötajad, nii soovivad ka vabatahtlikud teada oma rolli, kohta ja ülesandeid tiimis. Wealth Forumi vabatahtlikud olid jagatud kahte suurde tiimi: logistika ning registreerimine ja müük. Need suured tiimid koosnesid omakorda väiksematest osadest. “Selleks, et oleks selgus nii ettevõtjal, vabatahtlikul kui ka tervel meeskonnal, on oluline jaotada inimesed rollidesse ja anda neile konkreetsed juhised nende täitmiseks,” ütleb Kadri ja lisab:„Olen ise olnud tiimis üritustel, kus vabatahtlikud teevad suvalisi töid ja kellelgi ei ole konkreetset kohta. See tekitab ebakindlust ja külvab segadust.“ Samuti on väga oluline, et juhtivad rollid oleksid kõigile teada ja igaühel selge, kelle poole vajadusel pöörduda.

Õppetund 4: iga inimene peab tegema just talle kõige õigemat asja

“Inimesed on erinevad ja neile meeldib teha erinevaid asju,” toob Kadri välja. “Seetõttu on hästi oluline paigutada inimesed rollidesse, milles olemist nad naudivad.” Siinkohal on ausus ja avameelsus tähtsal kohal, et aru saada, kes mis rolli jaoks ideaalne on. Kadri teab, et tagasihoidlikku ja detaile armastavat inimest pole mõtet panna tegelema müügiga ning ekstravertne inimene ei sobi Excelisse numbreid sisestama. Inimesed on õnnelikud, kui neile meeldivad nende ülesanded. Koolitaja Eric Edmeades ütleb: “Iga tegevuse jaoks, mida sina vihkad, on inimene, kes seda armastab“.

Õppetund 5: vabatahtlikesse tuleb suhtuda kui täisväärtuslikesse tiimiliikmetesse

Tihti suhtutakse vabatahtlike tiimi kui n-ö tasuta lihtsa töö tegijatesse. Oma kogemustele tuginedes teab Kadri, kui oluline on vabatahtlikke juhtida nii, et nad tunneksid end täisväärtuslike tiimiliikmetena. “Ka neile peavad kehtima ettevõtte reeglid, nendega tuleb suhelda kui võrdne võrdsega ja neid peaks tunnustama,” rõhutab naine.

Õppetund 6: vabatahtlikke on keerulisem juhtida kui palgatöötajaid

Kuigi võiks arvata teisiti, siis tegelikult on vabatahtlikke juhtida keerulisem kui palgatöötajate tiimi. Miks? Sest kui motivatsioon langeb, siis on väga raske panna kedagi midagi tegema. Kadri selgitab lähemalt: “Kui inimene on palgatööl, siis on juhina väga lihtne öelda töötajale, mis on tema ülesanne ja kohustus. Vabatahtlike tiimi juhina seda meetodit kasutada ei saa.”

Seega on oluline püsivalt motivatsiooni kõrgel hoida. Inimene, kes vastutab vabatahtlike juhtimise eest, peab olema loov ja leidma viise, kuidas oma tiimiliikmeid tunnustada. “Tugevalt aitab kaasa reeglite loomine, millele saavad mõlemad osapooled toetuda,” teab ta.

6 põhivajaduse katmine

Kadri rõhutab, et vabatahtlike tiimi koos hoidmisel peavad olema kaetud Anthony Robbinsi õpetatud inimese 6 põhivajadust. Ta toob välja, kuidas need Wealth Forumi vabatahtlikel kaetud olid:

  1. Kindlustunne – vabatahtlike tiimil olid selged rollid ja ülesanded. Igal meeskonnal oli kindel juht, kelle poole pöörduda.
  2. Mitmekülgsuse vajadus – vabatahtlikel oli õigus teha ootamatutes küsimustes ise otsuseid. Üllatusmomente tuli päeva jooksul ette palju.
  3. Märkamise vajadus – ürituse lõpus tunnustasime kõiki vabatahtlikke tänukirjaga, lisaks valisime tublimaid tiimiliikmeid ning sõime torti.
  4. Kuuluvustunne – enne Wealth Forumit toimusid ühtsustunde loomiseks väiksemate tiimide kohtumised. Sama rolli täitis ka üritusele järgnenud tähistamine ja vabatahtlike tiimisärgid.
  5. Areng ja kasv – vabatahtlikud said õiguse otsida ise lahendusi ja teha asju, mida nad varem polnud teinud. Lisaks said kõik mingil määral koolitust kuulata ning seeläbi end arendada.
  6. Panustamine – iga vabatahtlik tunnetas, kuidas tema panus aitas osalejate koolituskogemust muuta erilisemaks.

Kadri Kaljumets toob välja, et kuigi Wealth Forumil oli vabatahtlikke palju ja seetõttu kogemus justkui uus, siis on tegelikult nende kaasamine Edu Akadeemia ürituste puhul olnud elementaarne. Kuna koolitusi on ebaregulaarselt ja abi tarvis vaid loetud päevadeks, siis pole otstarbekas palgalisi töötajaid selleks ajaks võtta. “Vabatahtlik teeb oma ülesandeid teistsuguse energiaga kui igapäevane palgatöötaja. Puudub rutiin, kõik on uus ja huvitav ning nii mõnigi kord on vabatahtlikul hoopis teised vaated kui palgatöötajal,” ütleb ta.

Autor: Getter Orusalu, www.kirjutaja.ee


Loe lisaks:

12 asja, mida sulle koolis ei õpetatud ja mis võivad sulle terve varanduse maksma minna