7 sammu edu saavutamiseks

07/11/2014

IMG_0824

 1. Vaimustus 

  See on eesmärk või tulemus, mis paneb tõusma varahommikul ja magama minema hilisõhtul. Suureks saamise vaimustuseta ei saada suureks, olgu siis tegemist sportlase või kunstniku, teadlase, lapsevanema või ärimehe unistusega.

 2. Usk ehk Veendumus

  Usk kes me oleme ja kelleks me võiksime saada, määratleb täpselt ära, kelleks me saame. Imedesse uskudes, elame imelist elu. See, mida me usume tõeline olevat, mida me usume võimalik olevat, saab tegelikkuseks ja võimalikuks. Edu saavutanud inimesed teavad, mida nad tahavad ning usuvad nende asjade saavutamise võimalikkusesse. Vaimustus ja usk annavad kütust ja tõukavad suurepärasuse poole.

 3. Strateegia

  See on sisemiste ressursside korraldamise viis. Edu saavutamiseks ei piisa ainult sisemiste ressursside olemasolust. Ressursse tuleb kasutada kõige efektiivsemal viisil.

 4. Väärtushinnangute selgus!

  Väärtushinnangute selgus! Väärtushinnangud on teatud kindlad veendumused selle kohta, mis meie meelest on elus õige või väär. Edukad inimesed on peaaegu eranditult sellised inimesed, kelllel on selge ettekujutus, mis on elus oluline. Väärtushinnangute omamine on meisterlikkuseni jõudmisel üks kõige keerulisemaid küsimusi.

 5. Energia!

  Maailmas on palju inimesi, kellel on kirg, millesse uskuda. Nad teavad strateegiat, mis tagaks eesmärgini jõudmise ning nende väärtushinnangud on sellega kooskõlas, aga neil lihtsalt ei ole füüsilist, intellektuaalset ja hingelist energiat, mis võimaldab olemasolevaga maksimumi saavutada. Meisterlikud inimesed haaravad võimalustel sarvist ja kujundavad neid enda järgi.

 6. Kontakti leidmise oskus! 

  Peaaegu kõigil edukatel inimestel on üks ühine joon – erakordne võime suhelda väga paljude erineva tausta ja veendumustega inimestega ja nendega ühine keel leida. Suurimat edu ei saavutata mitte elu mängulaval, vaid oma südame sügavas sopis. Sügaval sisimas on kõigil inimestel vajadus luua kestvaid, armastavaid suhteid teistega. Selleta on igasugune meisterlikkus ja edu tühi.

 7. Meisterlik suhtlemine!

  See, kuidas me teiste ja iseendaga suhtleme määrab lõppkokkuvõttes ära meie elu kvaliteedi. Elus edu saavutanud inimesed on õppinud võtma vastu elu väljakutseid ja endaga suhtlema nii, et neil õnnestub edukalt midagi muuta. Meie elu ja kultuuri mõjutanud inimesed on ka suhtlemises meistrid. Nad kõik oskavad edasi anda mingit nägemust, eesmärki, rõõmu või missiooni. Just meisterlik suhtlemine teeb väga heaks lapsevanemaks, suureks artistiks, suureks poliitikuks või suureks õpetajaks.

7 sammu pärinevad Anthony Robbinsi raamatust “Sisemine Jõud”.

 

Lisaks saad oktoobris toimuvalt ürituselt palju praktilisi teadmisi, mida koheselt oma ellu rakendada. Loe lähemalt:

 

Wealth Forum Women – ainult 1000 naisele!