4 viisi, kuidas juhtida kollektiiv positiivsele arengusuunale

13/11/2015

meeskond

Teadliku pingutuseta ei kasva ega arene ükski kollektiiv. Sihita kulgedes tiimi energia kahaneb, eesmärgile pühendumine kaob ja lõpuks kollektiiv laguneb.

Keegi ei saa olla edukas üksi ning ükski meeskond ei muutu iseenesest paremaks. Ameerika päritolu autor, kõneleja ja pastor John C. Maxwell ütleb, et juhtimisstiili parendades on võimalik muuta praegune või tulevikus moodustatav kollektiiv edule orienteerituks nelja lihtsa sammu kaudu.

Juhtimisnõuanne nr 1: väärtusta kollektiivi koostöö tähtsust

Üksi on raske saavutada suuri ja tähenduslikke tulemusi. Saa paremaks juhiks, mõeldes kollektiivi ja sinu enda suurimale eesmärgile. Küsi endalt:

  • Kas minu unistus on minust suurem?
  • Kas see on kasumlik lisaks minule ka ülejäänud kollektiivile?
  • Kas eesmärk on väärt minu aega ja pühendumist?

Vastates kõikidele küsimustele jaatavalt, mõtle järgmiseks, millised inimesed võiksid sind ümbritseda selle eesmärgi saavutamisel. Koosta nimekiri sarnase mõtteviisiga inimestest, keda sa juba tead või kes tunduvad eesmärgi saavutamisega sobivat. Algatuseks kutsu nad endaga n-ö teekonnale kaasa ja toetage üksteist ühise visiooni realiseerimisel.

Juhtimisnõuanne nr 2: kiida tegijaid avalikult, et tõsta nende motivatsiooni

Kollektiiv ei tohiks olla seltskond inimesi, keda kasutatakse vahendina juhtpositsioonil oleva inimese isekate eesmärkide saavutamiseks. Kollektiivi liikmed peavad olema teineteisele vastastikuliselt kasulikud ja jagama sarnast visiooni. Hea tiim on motiveeritud koos töötama ega tegutse ülemuse manipulatsioonil, mis toob individuaalset sära temale endale.

Mõtle kollektiivile, kuhu praegu kuulud. Kuidas suhtuvad kolleegid ühise eesmärgi saavutamisse? Kas tegu on meeskonna-mängijatega, kes teevad kõik võimaliku kollektiivi edu saavutamiseks või on tiimis inimesi, kes mõtlevad vaid omakasu peale?

Kiida ja tõsta esile aktiivseid, et näidata, kui oluline on valmidus tegutseda ja vastutust võtta eesmärgi saavutamise nimel. Anna avalikult au kollektiivi liikmetele, kes on eriti palju vaeva näinud mõne ülesande või vahe-eesmärgi sooritamisel.

Juhtimisnõuanne nr 3: määratle roll kollektiivis ja paku kasvuvõimalust

Igas kollektiivis on kolme tüüpi isikuid. Esiteks käivitajad, kes on head asjade algatamises. Nad pakuvad otseselt lisandväärtust ettevõttele ja mõjutavad asjade kulgu. Teiseks n-ö varumängijad, kes panustavad ettevõttesse kaudselt, toetades käivitajaid. Kolmandaks need, kes moodustavad tuumiku. Tegu on oluliste isikutega, kelleta kollektiiv kaotaks ühtsuse.

Sinu töö juhina on teha kindlaks, et töötajad igast kolmest tüübist on pidevalt arengus. Näiteks peavad varumängijad saama mõne aja möödudes käivitajateks ja senised käivitajad omakorda jõudma tuumikusse.

Selle juhtimisnõuande rakendamiseks proovi järgmist harjutust: mõtle oma kollektiivile ja kirjuta üles nimed, kes sinu arvates on käivitaja rollis. Nüüd mõtle inimestele, kes on käivitajatele toeks – nemad on varumängijad. Keskendu oma inimestele ja pane kirja viisid, kuidas saaksid juhtida, arendada või motiveerida varumängijaid, et luua neist tugev tugirühm käivitajatele. Mõtle, millist lisandväärtust saavad nad pakkuda oma positsioonilt ning kuidas luua keskkond, mis on nende arengut ja edu võimaldav.

Igal kollektiivi liikmel on omaette väärtus. Oluline on välja nuputada, millisesse tüüpi keegi kuulub. Peagi avastad, et iga tüüp on oluline, saavutamaks kollektiivi ühist eesmärki.

Juhtimisnõuanne nr 4: suhtle selgelt ja arusaadavalt ning kuula teisi

Ettevõtte juhina või meeskonna liidrina saad määrata kollektiivisisese suhtlemise tooni. Omavaheline suhtlus peaks olema järjepidev, selge ja viisakas. Juhid peavad olema head kuulajad, vastasel juhul kollektiivi liikmed lõpetavad….

  • … uute teadmiste ammutamise;
  • … tähelepaneliku kuulamise;
  • … omavahelise positiivse tooniga suhtlemise.

Kollektiivi liikmete mitte kuulamine viib kiirelt vaenulikkuse, möödarääkimiste ja kokkukuuluvuse lõhkumiseni.

Selleks, et seda juhtimisnippi rakendada, analüüsi enda kuulamisoskust. Küsi selle kohta individuaalset tagasisidet oma mentorilt või ülemuselt, kolleegidelt ja alluvatelt. Kui sulle ei anta head tagasisidet, siis parim, mida teha saad, on vähem rääkida ja rohkem kuulata. Kuulamine on üldse üks parimaid viise, kuidas arendada end suhtlemisvaldkonnas.

Need neli juhtimisnõuannet aitavad saavutada ühtsemat ja eesmärgile pühendunumat kollektiivi. Targal juhil on tark tiim, sest ainult hea meeskonnaga saab teha suuri tegusid.

 

Autor: Stella Raudsepp, www.kirjutaja.ee